Betygskriterier

Kursens lärandemål:

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

 • med stor säkerhet kunna hantera begrepp och uttryck i elementär algebra och kombinatorik och funktionslära
 • kunna lösa linjära ekvationssystem och kunna teori om ekvationssystem och tillämpningar
 • kunna definiera grundläggande begrepp i linjär algebra i två och tre dimensioner och redogöra för deras enklaste egenskaper
 • kunna använda metoder inom den linjära algebran för att lösa matematiska och tillämpade problem
 • kunna använda metoder inom den matematiska analysen för att lösa matematiska och tillämpade problem<
 • kunna definiera grundläggande begrepp i matematisk analys i en variabel och redogöra för deras enklaste egenskaper
 • lösa enkla problem i analys i flera variabler
 • använda matematikprogramvara för att lösa problem i matematisk analys och linjär algebra
 • muntligt och skriftligt, på ett logiskt sammanhängande sätt, redogöra för lösningen av enkla problem i algebra och analys

Moment

Kursen har tio moment. På två av momenten ges betyget A, B, C, D, E eller F, där A - E är godkända betyg och F är underkänt (betyget Fx ges inte). På övriga åtta moment ges betyget G (= godkänt) eller U (= underkänt).

Slutbetyget på kursen bestäms som en sammanvägning av betygen på de två moment som betygsatts i skalan A - E (se nedan under sammanvägning av betyg).

Momentet Algebra räknefärdighet (M101)

För godkänt krävs rätt svar på minst 3/4 av uppgifterna.

Momentet Algebra polynom (M102)

För godkänt krävs rätt svar på minst 2/3 av uppgifterna.

Momentet Algebra linjär ekvationssystem (M103)

För godkänt krävs rätt svar på minst 2/3 av uppgifterna.

Momentet Algebra problemlösning (M104)

Examinationen utgörs av ett skriftligt prov bestående av problem i algebra. Slutbetyget bestäms enligt nedan:

Studenten som får betyget A

 • kan översätta problem inom ren matematik och inom tillämpningar till problem som kan lösas med algebra dvs. göra enkla matematiska modeller
 • kan lösa både matematiska och tillämpade problem som kräver metoder från större delen av kursen
 • behärskar praktiskt taget fullständigt begrepp och resultat inom elementär algebra och kombinatorik samt och linjär algebra och geometris i två och tre dimensioner

Rättningsgränser: Minst 90 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget B

 • kan lösa både matematiska och tillämpade problem som kräver metoder från större delen av kursen
 • behärskar praktiskt taget fullständigt begrepp och resultat inomelementär algebra och kombinatorik samt och linjär algebra och geometris i två och tre dimensioner

Rättningsgränser: Minst 80 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget C

 • kan lösa både matematiska och tillämpade problem som kräver metoder från flera delar av kursen
 • kan hantera en del grundläggande begrepp och resultat inom elementär algebra och kombinatorik samt och linjär algebra och geometris i två och tre dimensioner

Rättningsgränser: Minst 70 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget D

 • kan lösa både matematiska och tillämpade problem som kräver metoder från en enstaka del av kursen
 • kan använda vissa grundläggande begrepp och resultat inom elementär algebra och kombinatorik samt och linjär algebra och geometris i två och tre dimensioner

Rättningsgränser: Minst 60 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget E

 • kan lösa enkla matematiska och tillämpade problem som kräver metoder från en enstaka del av kursen
 • kan använda vissa grundläggande begrepp och resultat inom elementär algebra och kombinatorik samt och linjär algebra och geometris i två och tre dimensioner

Rättningsgränser: Minst 50 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget F uppfyller inte kravet för högre betyg

Momentet Analys elementära funktioner (M105)

För godkänt krävs rätt svar på minst 2/3 av uppgifterna

Momentet Analys Derivation (M106)

För godkänt krävs rätt svar på minst 2/3 av uppgifterna.

Momentet Analys Integration (M107)

För godkänt krävs rätt svar på minst 2/3 av uppgifterna.

Momentet Analys problemlösning (M108)

Examinationen utgörs av ett skriftligt prov med problem i matematisk analys. Slutbetyget bestäms enligt nedan:

Studenten som får betyget A

 • kan översätta problem inom ren matematik och inom tillämpningar till problem som kan lösas med matematisk analys, dvs göra enkla matematiska modeller
 • kan lösa både tillämpade och andra problem som kräver metoder från större delen av kursen
 • behärskar praktiskt taget fullständigt begrepp och resultat inom grundläggande matematisk analys

Rättningsgränser: Minst 90 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget B

 • kan lösa både tillämpade och andra problem som kräver metoder från större delen av kursen
 • behärskar praktiskt taget fullständigt begrepp och resultat inom grundläggande matematisk analys

Rättningsgränser: Minst 80 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget C

 • kan lösa både tillämpade och andra problem som kräver metoder från flera delar av kursen
 • kan hantera en del grundläggande begrepp och resultat inom grundläggande matematisk analys

Rättningsgränser: Minst 70 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget D

 • kan lösa både tillämpade och andra problem som kräver metoder från en enstaka del av kursen
 • kan använda vissa grundläggande begrepp och resultat inom grundläggande matematisk analys

Rättningsgränser: Minst 60 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget E

 • kan lösa enkla tillämpade och andra problem som kräver metoder från en enstaka del av kursen
 • kan använda vissa grundläggande begrepp och resultat inom grundläggande matematisk analys

Rättningsgränser: Minst 50 % av den maximala poängen

Studenten som får betyget F uppfyller inte kravet för högre betyg

Momentet Seminariekurs (M109)

För godkänt krävs att 75% av inlämningsuppgifterna är godkända.

Momentet Datorlaborationer (M110)

För godkänt krävs godkända datorlaborationer och godkänd datortentamen.

Sammanvägning av betyg

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på momenten M101, M102, M103, M105, M106, M107, M109 (alternativt M115 och M116) och M110 (alternativt M117 och M118) samt minst betyget E på momenten M104 och M108. Slutbetyget bestäms genom ensammanvägning av betygen på momenten M104 och M108. Därvid sätts A=5, B=4, C=3, D=2 och E=1 och medelvärdet av betygen på M104 och M108 beräknas. Medelvärdet avrundas uppåt om det inte är ett heltal.

Senast modifierad: fredag, 19 december 2014, 12:14