Kursmaterial

Kurslitteraturen består av följande böcker och kompendier:

  • Persson, Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur (3:e upplagan) (PB).
  • Övningar i Analys i en variabel, Studentlitteratur (6:e upplagan) (ÖPB).
  • Inledning till flervariabelanalys (TFV)
  • Algebra I (ALG)
  • Bøgvad, Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs, Liber (1:a upplagan) (LALG).

Du bör skaffa de två första, och den sista, böckerna innan kursstart!

Kompendierna ALG och TFV distribueras via matematiska institutionen.

Tryckfelswiki Bøgvad&Xantcha, Algebra I, 2016 nionde tryckningen

Tryckfelswiki Linjär algebra

Senast modifierad: fredag, 29 september 2017, 16:00