Problemsamlingar

Vilka problemsamlingar finns det?

Under våren kommer det att finnas sammanlagt 6 problemsamlingar (PS). Problemsamlingarna är inte obligatoriska, men de ger värdefull träning i räknefärdighet och dessutom kan de ge bonuspoäng på sluttentamen (se nedan). Länkar till problemsamlingar kommer att läggas upp successivt från kursstart på denna sida.

När stängs problemsamlingarna?

Problemsamlingarna är öppna fram till tisdag 23:59 innan motsvarande etenta.

Problemsamling 1

Problemsamling 1.1

Problemsamling 2

Problemsamling 3

Problemsamling 4

Problemsamling 5

Problemsamling 6

Bonuspoäng

Arbetet med problemsamlingarna på WebWork kan ge 0-3 bonuspoäng på motsvarande sluttentamen.

Minst 25% korrekt lösta tal (räknat på totalen av alla problemsamlingarna) ger 1 bonuspoäng, minst 50% korrekt lösta tal ger två bonuspoäng och minst 75% korrekt lösta tal ger tre bonuspoäng på sluttentamen.

Bonuspoängen får läggas till skrivningspoängen för att uppnå godkänt (E). Om godkäntgränsen är 15 av 30 poäng, så räcker det alltså med 12 poäng på skrivningen för godkänt om man har 3 bonuspoäng.

Observera att bonuspoängen bara får tillgodoräknas vid det ordinarie tentamenstillfället och de två närmaste omtentamenstillfällena. Eventuell bonus intjänad under tidigare terminer kan inte heller användas denna termin.

För att uppnå betyget E får alltså hela bonuspoängen tillgodoräknas.

För betygen A, B, C och D gäller särskilda regler för tillgodoräkning av bonuspoäng:

  • För att uppnå betyget D får man tillgodoräkna sin bonus minus 0,5.
  • För att uppnå betyget C får man tillgodoräkna sin bonus minus 1.
  • För att uppnå betyget B får man tillgodoräkna sin bonus minus 1,5.
  • För att uppnå betyget A får man tillgodoräkna sin bonus minus 2.

(I samtliga fall gäller förstås att eventuell negativ nettobonus räknas som 0.)

Exempel:
Antag att vi på en tentamen med maximalt 30 poäng tillämpar följande betygsgränser för de olika betygen (utan bonus):

  • minst 15 poäng ger betyget E.
  • minst 18 poäng ger betyget D.
  • minst 21 poäng ger betyget C.
  • minst 24 poäng ger betyget B.
  • minst 27 poäng ger betyget A.

1) Lisa som får 26 poäng på skrivningen och har full bonus får alltså tillgodoräkna sig 3-2=1 poäng för att uppnå betyget A, vilket hon också gör eftersom 26+1=27 räcker för högsta betyg.

2) Kalle som fick 22,5 poäng och också hade full bonus får för att uppnå betyget B räkna totalt 22,5+(3-1,5)=24 vilket också räcker.

3) Ada som hade 19,5 poäng men bara 2 bonuspoäng får för betyget C bara tillgodoräkna sig (2-1)=1 poäng vilket totalt ger 19,5+1=20,5, så hon får nöja sig med betyget D.

Senast modifierad: torsdag, 26 oktober 2017, 15:03