Lista över förkortningar

Förkortning Beskrivning Mer information
ALG Rikard Bøgvad och Qimh Xantcha, Algebra I, Stockholms universitet                                                  
Kursmaterial
LALG Paul Vaderlind och Rikard Bøgvad, Linjär algebra: grundkurs, Liber Kursmaterial
PB Persson, Böiers: Analys i en variabel, Studentlitteratur Kursmaterial
ÖBP Övningar i Analys i en variabel, Studentlitteratur Kursmaterial
TFV Kompendium om flervariabelanalys, Stockholms universitet Kursmaterial

PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6

Problemsamlingar. Förberedelse inför e-tentor. Problemsamlingar

ÖET1-lör, ÖET1-sön, ÖET1-mån

Övningstentor. Öppnas och stängs inför den riktiga e-tentan. E-tentor
ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6
E-tentorna. Obligatoriska. E-tentor
Last modified: Wednesday, 26 July 2017, 12:30 PM