• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT7016 Nationalekonomi för aktuarierMT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare