• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    DA2004 Programmeringsteknik för matematikerMT3001 Sannolikhetsteori I