• Gamla tentor  För uppladdning:

  Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

  • 27
   Topic
   27
   MM7044 Fourier AnalysisMM7024 Linear Algebra and Learning from Data