• Gamla tentor  För uppladdning:

  Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

  • 30
   Topic
   30
   MM7022 Logic IIMT7041 Markov chains and mixing times