• Gamla tentor  För uppladdning:

  Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

  • 32
   Topic
   32
   MT7041 Markov chains and mixing timesMM3001 Mathematical Methods for Economists