• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    DA5001 Numerical analysis IIMM8008 Partial Differential Equations