• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MM8008 Partial Differential EquationsMT8001 Statistical Consulting Methodology