• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    DA4003 ProgrammeringsparadigmMM4000 Utvalda teman i matematik för lärare