• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MM7025 Computer algebraMT4002 Stokastiska processer och simulering I