• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT4002 Stokastiska processer och simulering IMT5009 Introduction to Finance Mathematics