• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT5011 Introduction to Insurance MathematicsMM5015 Matematik, vetenskap och samhälle