• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MM7049 Number theoryMT3002 The Mathematics and Statistics of Infectious Disease Outbreaks