• Kursvärderingar

    Här kan du hitta kursvärderingar och kursrapporter för kurser vid Matematiska institutionen under de senaste två åren. Vid frågor kontakta kursvardering@math.su.se.

    MT3002 - The Mathematics and Statistics of Infectious Disease OutbreaksMT4002 - Stokastiska processer och simulering I