• Kursvärderingar

    Här kan du hitta kursvärderingar och kursrapporter för kurser vid Matematiska institutionen under de senaste två åren. Vid frågor kontakta kursvardering@math.su.se.

    MT4001 - Statistisk analysMT5001 - Linjära statistiska modeller