Topic outline

  • Course Evaluations

    Här kan du hitta kursvärderingar och kursrapporter för kurser vid Matematiska institutionen under de senaste två åren.
    Vid frågor kontakta kursvardering@math.su.se.


    Here you can find the results of course evaluations and course reports for courses given at the Department of Mathematics during the past two years. If you have any question contact kursvardering@math.su.se.