Topic outline

 • General

  Matematiska studentrådet

  Studenter som läser kurser hos Matematiska institutionen, Stockholms universitet, representeras av Matematiska studentrådet, MSR.

  Studentrådets centrala syfte är att verka för ökat studentinflytande och att se till så att vi finns representerade i alla viktiga beslutande organ som direkt eller indirekt har påverkan på vår utbildning. I takt med att studentinflytandet ökar, tenderar också studiemiljön och utbildningen att utvecklas i positiv riktning. Detta är vårt mål. 

  Förutom att vi har påverkansuppdrag har vi också möjligheten att bidra till att öka intresset för det vi studerar. Det kan ske genom att arrangera temadagar, paneldebatter, bjuda in intressanta föreläsare eller synliggöra relationen mellan studier och framtida arbetsgivare. Eftersom MSR är en del av studentkåren har vi rätt till både verksamhets- och aktivitetsbidrag. Dessa är ekonomiska bidrag med olika ändamål som tillsammans ger oss goda förutsättningar göra avtryck på vår institution och vår utbildning.

  Matematiska studentrådet nås på msr@math.su.se.


  Medlemmar

  Ordförande
  Filip Åkerman
  Vice ordförande
  Priscilla Dufweke-Lantto
  Kassör Albin Niva Printz
  Ledamot Valdemar Hed Fondén
  Ledamot Elin Kull
  Ledamot Adam Epstein
  Ledamot Basam Nashe
  Ledamot Ludvig Olsson
  Ledamot Johannes Pohjolainen
  Ledamot Benjamin Walsh

  Information
  En sammanställning av rättigheter för studenter finns på studentkårens hemsida: studenträttigheter.

 • Kommande möten


  Meddelas senare.