Topic outline

 • General

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

 • Gregory Arone

  Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi
  Handleder även i: algebra, geometri, kombinatorik, kategoriteori

  • Jörgen Backelin

   Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
   Handleder även i:

  • Alexander Berglund

   Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
   Handleder även i: Kategoriteori, kommutativ algebra, homologisk algebra.

   Förslag till projekt:

   Lie theory for L-infinity algebras
   The goal of this project is to understand Getzler's extension of classical Lie theory to L-infinity algebras.

   Rational homotopy theory
   This project aims at understanding Sullivan's rational homotopy theory and in particular how to calculate the rational homotopy groups of a space from its polynomial differential forms.

   Quasi-categories
   Higher category theory is an extension of ordinary category theory where one allows not only morphisms between objects, but also 2-morphisms between morphisms, 3-morphisms between 2-morphisms etc. The goal of this project is to understand one important model for higher categories: quasi-categories.

  • Jonas Bergström

   Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
   Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
   • Rikard Bøgvad

    Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
    Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
   • Wushi Goldring

    Research interests: Algebraic number theory, algebraic geometry and representation theory

    Topics: If you are interested in writing a thesis under my supervision, my suggestion is: We meet, discuss what you've done, what you like and what you want to do, and then we zoom in on a specific topic by successive approximation, throwing ideas back and forth during our meeting.


    • Håkan Granath

     Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt talteori och modulära former

     • Pavel Kurasov

      Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
      Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
     • Annemarie Luger

      Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)

      Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)
      • Peter LeFanu Lumsdaine

       Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

       Handleder även i:

      • Samuel Lundqvist

       Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra.

      • Dan Petersen

       Forskar inom: Algebraisk geometri, algebraisk topologi
       Kan även handleda inom: Algebra, geometri

       • Sven Raum

        Research interests: operator algebras, groups and representation theory

        Knowledge: functional analysis, homological algebra, algebraic topology, Lie theory, probability theory, combinatorics

        If you are interested in writing your Bachelor or Master thesis with me, please write me an e-mail indicating your mathematical interest, so that we can find a suitable topic for you.

        I am happy to supervise you either in English or Swedish.

        A list of topics I supervised in the past, can be found on my homepage https://raum-brothers.eu/sven/

        • Salvador Rodriguez-Lopez

         Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
        • Jonathan Rohleder

         Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

         Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

        • Boris Shapiro

         Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
         Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

         Förslag till examensarbete på masternivå: 
         • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
        • Alan Sola

         Forskningsspecialitet: komplex analys, sannolikhetsteori.
         Handleder även i: harmonisk analys, operatorteori, dynamiska system.         • Andrzej Szulkin

          Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
          Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

         • Martin Tamm

          Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
          Handleder även i:

          • Sofia Tirabassi

           Research Interest: Algebraic Geometry

           Can supervise theses on: Algebra, Geometry, Category Theory           • Paul Vaderlind

            Forskningsspecialitet: Kombinatorik
            Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

            • Yishao Zhou

             Forskningsintressen: matematisk system- och kontrollteori och optimering.  För närvarande studier av matematiska problem härstammande från områden som, t ex komplexa system i biokemiska nätverks modellering och analys, livsvetenskaper och tekniska tillämpningar, data science (exempelvis maskininlärning) baserad på kontrollteoretisk approach ur algebraisk och topologisk perspektiv tillsammans med klassisk analys/operatorteori och linjär algebra. 

             För att kunna genomföra ett projektarbete är det lämpligt, förutom förkunskapskrav för självständigt arbete, att ha kunskaper i (åtminstone något/några av) ämnena komplexanalys,  topologi i metriska rum, dynamiska system, kontrollteori,  konvexanalys.