Topic outline

 • General

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

 • Per Alexandersson

  My research area focuses on enumerative questions in algebraic
  combinatorics. I really enjoy working with problems regarding the cyclic
  sieving phenomenon, which is a technique for counting objects with extra symmetry. The area
  is rich with problems suitable for undergraduate students and it is
  possible for students to prove new results in this area.

  I also work with various aspects of symmetric functions, posets,
  permutations, and similar combinatorial objects.

  • Gregory Arone

   Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi
   Handleder även i: algebra, geometri, kombinatorik, kategoriteori

   • Jörgen Backelin

    Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
    Handleder även i:

   • Alexander Berglund

    Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
    Handleder även i: Kategoriteori, kommutativ algebra, homologisk algebra.

    Förslag till projekt:

    Lie theory for L-infinity algebras
    The goal of this project is to understand Getzler's extension of classical Lie theory to L-infinity algebras.

    Rational homotopy theory
    This project aims at understanding Sullivan's rational homotopy theory and in particular how to calculate the rational homotopy groups of a space from its polynomial differential forms.

    Quasi-categories
    Higher category theory is an extension of ordinary category theory where one allows not only morphisms between objects, but also 2-morphisms between morphisms, 3-morphisms between 2-morphisms etc. The goal of this project is to understand one important model for higher categories: quasi-categories.

   • Jonas Bergström

    Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
    Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
    • Rikard Bøgvad

     Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
     Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
    • Wushi Goldring

     Research interests: Algebraic number theory, algebraic geometry and representation theory

     Topics: If you are interested in writing a thesis under my supervision, my suggestion is: We meet, discuss what you've done, what you like and what you want to do, and then we zoom in on a specific topic by successive approximation, throwing ideas back and forth during our meeting.


     • Håkan Granath

      Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt talteori och modulära former

      • Pavel Kurasov

       Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
       Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
      • Annemarie Luger

       Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)
       Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)
       • Peter LeFanu Lumsdaine

        Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

        Handleder även i:

       • Samuel Lundqvist

        Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra.

       • Dan Petersen

        Forskar inom: Algebraisk geometri, algebraisk topologi
        Kan även handleda inom: Algebra, geometri

        • Sven Raum

         Research interests: operator algebras, groups and representation theory
         Knowlege: functional analysis, homological algebra, algebraic topology, Lie theory, probability theory, combinatorics


        • Salvador Rodriguez-Lopez

         Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
        • Jonathan Rohleder

         Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

         Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

        • Boris Shapiro

         Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
         Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

         Förslag till examensarbete på masternivå: 
         • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
        • Olof Sisask

         Forskningsspecialitet: additiv kombinatorik - Fourieranalys, sannolikhetsteori, talteori och kombinatorik
         Handleder även i: diskret matematik i allmänhet

         • Ilya Smirnov

          Research speciality: Commutative algebra and related combinatorics. 


          An easily accessible project could be to investigate relations between the multiplicity and colength of monomial ideals. A monomial ideal can be pictured as the convex span of finitely many points with positive integer coordinates in n-space. Then the question is to find good upper bounds on the volume of the complement in terms of the number of the point with integral coefficients in the complement. 

          Prerequisites: Abstract algebra and familiarity with programming languages.  


          • Alan Sola

           Forskningsspecialitet: komplex analys, sannolikhetsteori.
           Handleder även i: harmonisk analys, operatorteori, dynamiska system.           • Andrzej Szulkin

            Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
            Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

           • Torbjörn Tambour

            Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt invariant- och representationsteori. Matematikdidaktik.
            Handleder även i:
            Förslag på examensarbete: Klassisk teori för algebraiska ekvationer, d.v.s.
            utan Galoisteori.

            • Martin Tamm

             Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
             Handleder även i:

             • Sofia Tirabassi

              Research Interest: Algebraic Geometry

              Can supervise theses on: Algebra, Geometry, Category Theory              • Paul Vaderlind

               Forskningsspecialitet: Kombinatorik
               Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

               • Yishao Zhou

                Forskningsintressen: matematisk system- och kontrollteori och optimering.  För närvarande studier av matematiska problem härstammande från områden som, t ex komplexa system i biokemiska nätverks modellering och analys, livsvetenskaper och tekniska tillämpningar, data science (exempelvis maskininlärning) baserad på kontrollteoretisk approach ur algebraisk och topologisk perspektiv tillsammans med klassisk analys/operatorteori och linjär algebra. 

                För att kunna genomföra ett projektarbete är det lämpligt, förutom förkunskapskrav för självständigt arbete, att ha kunskaper i (åtminstone något/några av) ämnena komplexanalys,  topologi i metriska rum, dynamiska system, kontrollteori,  konvexanalys.