Topic outline

 • General

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

  • Per Alexandersson

   Forskningsspecialitet: Enumerativ och algebraisk kombinatorik.
   Kan även handleda i: Grafteori och övrig kombinatorik.

   • Gregory Arone

    Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi
    Handleder även i: algebra, geometri, kombinatorik, kategoriteori

    • Jörgen Backelin

     Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
     Handleder även i:

    • Alexander Berglund

     Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
     Handleder även i: Algebra, geometri, kategoriteori, kombinatorik, topologi.

    • Jonas Bergström

     Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
     Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
     • Rikard Bøgvad

      Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
      Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
     • Wushi Goldring

      Research interests: Algebraic number theory, algebraic geometry and representation theory

      Topics: If you are interested in writing a thesis under my supervision, my suggestion is: We meet, discuss what you've done, what you like and what you want to do, and then we zoom in on a specific topic by successive approximation, throwing ideas back and forth during our meeting.


      • Håkan Granath

       Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt talteori och modulära former

       • Markus Hausmann

        Research interests: Algebraic topology, equivariant structures
        Can supervise in: Topology, group theory, category theory, homological algebra, representation theory


        • Pavel Kurasov

         Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
         Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
        • Annemarie Luger

         Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)

         Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)
         • Peter LeFanu Lumsdaine

          Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

          Handleder även i:

         • Samuel Lundqvist

          Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra. Använder experimentella metoder i hög utsträckning.

          Förslag på ämnen nedan. De funkar både som kandidat- och masterarbete, djup och omfattning justeras förstås efter nivå. (Anm: Tveksamt om jag kan ta emot studenter under VT22.) 

          * Macaulays inversa system med viss tillämpning på ett aktuellt forskningsproblem (t.ex. Lefschetzegenskaper eller Waringdekomposition). Kurskrav för kandidatnivån: Abstrakt algebra. Kurskrav för masternivån: KAAG. Gärna en del programmeringsvana, men det är inget måste. Experimentlusta en fördel. Bakgrund: Det inversa systemet är ett verktyg för att studera ideal i polynomringen över en kropp. Teorin är nästan 100 år gammal men har fått ett rejält uppsving de senaste åren.

          * Extrema egenskaper hos ideal i polynomringen. Kurskrav för kandidatnivån: Abstrakt algebra. Kurskrav för masternivån: KAAG. Gärna en del programmeringsvana, men det är inget måste. Experimentlusta en fördel. Bakgrund: Ralf Fröberg, professor emeritus vid Matematiska institutionen, formulerade 1985 en hypotes för hos "stora" ideal kan bli. Hypotesen är fortfarande öppen, vilket betyder att ingen varken har bevisat eller motbevisat den.


         • Anders Mörtberg

          Forskningsspecialitet: datorverifiering av matematiska bevis, matematisk logik, datalogi och funktionell programmering
          Handleder även i: konstruktiv/beräknings-matematik (främst algebra), kategoriteori

         • Dan Petersen

          Forskar inom: Algebraisk geometri, algebraisk topologi
          Kan även handleda inom: Algebra, geometri

          • Sven Raum

           Research interests: operator algebras, groups and representation theory

           Knowledge: functional analysis, homological algebra, algebraic topology, Lie theory, probability theory, combinatorics

           If you are interested in writing your Bachelor or Master thesis with me, please write me an e-mail indicating your mathematical interest, so that we can find a suitable topic for you.

           I am happy to supervise you either in English or Swedish.

           A list of topics I supervised in the past, can be found on my homepage https://raum-brothers.eu/sven/

           • Salvador Rodriguez-Lopez

            Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
           • Jonathan Rohleder

            Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

            Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

           • Boris Shapiro

            Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
            Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

            Förslag till examensarbete på masternivå: 
            • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
           • Alan Sola

            Forskningsspecialitet: komplex analys, sannolikhetsteori.
            Handleder även i: harmonisk analys, operatorteori, dynamiska system.            • Andrzej Szulkin

             Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
             Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

            • Martin Tamm

             Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
             Handleder även i:

             • Sofia Tirabassi

              Research Interest: Algebraic Geometry

              Can supervise theses on: Algebra, Geometry, Category Theory              • Paul Vaderlind

               Forskningsspecialitet: Kombinatorik
               Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

               • Yishao Zhou

                Forskningsintressen: matematisk system- och kontrollteori och optimering.  För närvarande studier av matematiska problem härstammande från områden som, t ex komplexa system i biokemiska nätverks modellering och analys, livsvetenskaper och tekniska tillämpningar, data science (exempelvis maskininlärning) baserad på kontrollteoretisk approach ur algebraisk och topologisk perspektiv tillsammans med klassisk analys/operatorteori och linjär algebra. 

                För att kunna genomföra ett projektarbete är det lämpligt, förutom förkunskapskrav för självständigt arbete, att ha kunskaper i (åtminstone något/några av) ämnena komplexanalys,  topologi i metriska rum, dynamiska system, kontrollteori,  konvexanalys.