Ämnesdisposition

 • Allmänt

  Möjliga handledare och ämnen för examensarbeten i matematik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet

  Detta är en lista av möjliga handledare för examensarbeten. För mer allmän information om examensarbeten, se länken nedan.

  Denna lista omfattar endast anställda vid matematiska institutionen (SU). Listan är långt i från fullständig med avseende på möjliga ämnen. Man kan vända sig direkt till en handledare för att diskutera möjliga examensarbeten, eller kontakta exjobbsansvarig (Annemarie Luger, luger@math.su.se) för att få råd angående vem man kan vända sig till. Man kan även kontakta externa handledare, men man bör då fråga examinator eller handledare om ämnet är lämpligt som examensarbete.

 • Gregory Arone

  Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi
  Handleder även i: algebra, geometri, kombinatorik, kategoriteori

  • Jörgen Backelin

   Forskningsspecialitet: Kombinatorik, algoritmteori, homologisk och icke-kommutativ algebra.
   Handleder även i:

  • Alexander Berglund

   Forskningsspecialitet: Algebraisk topologi.
   Handleder även i: Kategoriteori, kommutativ algebra, homologisk algebra.

   Förslag till projekt:

   Lie theory for L-infinity algebras
   The goal of this project is to understand Getzler's extension of classical Lie theory to L-infinity algebras.

   Rational homotopy theory
   This project aims at understanding Sullivan's rational homotopy theory and in particular how to calculate the rational homotopy groups of a space from its polynomial differential forms.

   Quasi-categories
   Higher category theory is an extension of ordinary category theory where one allows not only morphisms between objects, but also 2-morphisms between morphisms, 3-morphisms between 2-morphisms etc. The goal of this project is to understand one important model for higher categories: quasi-categories.

  • Jonas Bergström

   Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, modulirum.
   Handleder även i: Algebraisk talteori, kryptografi
   • Rikard Bøgvad

    Forskningsspecialitet: Algebraisk geometri, representationsteori.
    Handleder även i:algebra, och analys samt geometri, d.v.s. det mesta av annan rolig matematik.
   • Ralf Fröberg

    Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra, homologisk algebra.
    Handleder även i:
   • Christian Gottlieb

    Forskningsspecialitet: Kommutativ algebra.
    Handleder även i: Matematikens historia, uppsatser med didaktisk anknytning.
    • Pavel Kurasov

     Forskningsspecialitet: Analys, speciellt differentialekvationer, kvantgrafer, operatorteori, matematisk fysik.
     Handleder även i: Klassisk analys, kvantmekanik, kvantinformation, tillämpningar inom fysik.
    • Annemarie Luger

     Forskningsspecialitet: Operatorteori (särskilt differentialoperatorer, rum med indefinit skalärprodukt,...), komplex analys (särskilt vissa klasser av analytiska funktioner)
     Handleder även i: Analys i allmänhet (reell analys, komplex analys, differentialekvationer, funktionalanalys, operatorteori, måtteori, Fourieranalysis,...)

     Aktuella projekt:
     1) Mellan kontinuitet och deriverbarhet (kandidatprojekt)
     Varje deriverbar funktion är kontinuerlig, men inte tvärtom. Ibland är dock kontinuitet inte tillräcklig medan kravet på  deriverbarhet är för mycket  (ett sådant exempel är existenssatser för differentialekvationer). Men, som tur,  finns även egenskaper som ligger mellan dessa två, t.ex. Lipschitz kontinuitet, Hölder kontinuitet, eller absolut kontinuitet. Målet med projektet är att läsa om dessa egenskaper och sammanställa resultaten samt illustrera med exempel.

     2) On the special role of point masses (master project)
     In measure theory finite sums of point masses can often be used as an illustrating example. However, in some sense these examples are universal, namely that every measure is the w*-limit of convex combinations of such point measures. The aim of this project is to read and present this fact as well as work with some of its consequences in maximizing certain analytic functions (defined as integrals with respect to positive measures).
     Prequisitaries: Advances Real Analysis I, (not necessary, but even better if you also have taken part II)
     • Peter LeFanu Lumsdaine

      Forskningsspecialitet: matematisk logik, kategoriteori

      Handleder även i:

     • Samuel Lundqvist

      Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt kommutativ algebra och datoralgebra.

     • Erik Palmgren

      Forskningsspecialitet: Matematisk logik.
      Handleder även i: Kategoriteori, teoretisk datalogi, matematikens filosofi.
     • Salvador Rodriguez-Lopez

      Forskningsspecialitet: Harmonisk analys och partiella differentialekvationer
     • Jonathan Rohleder

      Forskningsspecialitet: Spektralteori, operatorteori, partiella differentialekvationer, differentialekvationer på grafer

      Handleder även I: Klassisk och komplex analys, funktionalanalys

     • Boris Shapiro

      Forskningsspecialitet: Reell algebraisk geometri, kombinatorik.
      Handleder även i: Ordinära differential ekvationer, kommutativ algebra, matematisk fysik.

      Förslag till examensarbete på masternivå: 
      • Numerical study of the monodromy of the spectral surface for the classical Mathieu equation. (Kräver lite datorvana i Mathematica eller Maple.)
     • Andrzej Szulkin

      Forskningsspecialitet: Icke-linjär funktionalanalys.
      Handleder även i: Differentialekvationer, funktionalanalys, topologi.

     • Torbjörn Tambour

      Forskningsspecialitet: Algebra, särskilt invariant- och representationsteori. Matematikdidaktik.
      Handleder även i:
      Förslag på examensarbete: Klassisk teori för algebraiska ekvationer, d.v.s.
      utan Galoisteori.

      • Martin Tamm

       Forskningsspecialitet: Singulariteter, statistisk mekanik.
       Handleder även i:

       • Paul Vaderlind

        Forskningsspecialitet: Kombinatorik
        Handleder även i: Algebra, kombinatorik, geometri och matematikens historia.

        • Yishao Zhou

         Forskningsintressen: matematisk system- och kontrollteori och optimering.  För närvarande studier av matematiska problem härstammad från områden, t ex komplexa system i biokemiska nätverks modellering och analys, livsvetenskaper och tekniska tillämpningar, data science ur algebraisk och topologisk perspektiv tillsammans med klassisk analys och linjär algebra. 


         • Benjamin Ward

          Research interests: algebra and homotopy theory