Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.