This course is taught in Swedish.

Kursen ger en introduktion till mikro- och makroteori för blivande och verksamma aktuarier. Kursen behandlar utbud, efterfrågan och jämviktspriser samt prisregleringar. Elasticiteter. Nyttoteori och konsumentens val inklusive beslut under osäkerhet. Försäkringsefterfrågan. Företagets produktionsbeslut under perfekt konkurrens, monopol samt imperfekt konkurrens. Allmän jämvikt, effektivitet och fördelning. Skatter och offentlig konsumtion. Nationalräkenskaper. Aggregerad efterfrågan och utbud, multiplikator- och acceleratormekanismer. Penningteori och centralbankspolitik. Inflation, arbetslöshet och finanspolitik. Internationell handel, betalningbalans samt valutakurser.

Kurslitteratur: 

Begg, D.: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill 2013.

Microeconomic Analysis, Hal R Varian, ISBN 9780393957358

föreläsningsanteckningar

Schema

Notera att självaktivering på kurssidan inte är detsamma som kursregistrering i Ladok.