• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkringMT7035 Försäkringsredovisning