Kurssidor i matematik vid Stockholms universitet

Här finner du information om aktuella kurser i matematik och matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Dagens lokalbokningar

OBS! Denna webbplats kommer vara nedstängd för uppdatering under skärtorsdagen 13 april 2017 och långfredagen 14 april 2017.

Blivande student?

Läs mer om alla kurser och program i matematik och matematisk statistik.

Hoppa över kurskategorier