• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MM5025 Mathematical modelling IMM7025 Computer algebra