• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT7002 Statistical ModelsMT7028 Prissättning inom sakförsäkring