• Gamla tentor    För uppladdning:

    Klicka på blocket för din kurs och dra tentan samt lösningar in i blocket.

    MT5014 Econometric methodsMT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring